دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تبیین ارتباط رهبری تحول آفرین با توانمند سازی روانشناختی کارکنان

قسمتی از متن پایان نامه :

تحقیقات دانشگاه ایالت اوهایو

تحقیقات رهبری که در سال ١٩۴۵ بوسیله دفتر مطالعات تجاری در دانشگاه ایالتی اوهایو آغاز گردید، کوشش نمود که ابعاد مختلف رفتار رهبری را شناسایی کند که تعریف آن از رهبری عبارت بود از:

رفتار فرد در جهت دادن به فعالیتهای گروه برای رسیدن به هدفی مشخص. نتیجه این تحقیقات آنشد که تبیین رفتار را در دو بعد اختصار کردند: ساختار اولیه و ملاحظات انسانی(هرسی و بلانچارد1988).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ساختار اولیه به این مطلب تصریح دارد که رهبر تا چه اندازه می خواهد تأثیر خود و نقشهای زیردستان خود را که در پی رسیدن به هدف هستند ساختارمند کند. این اقدام رفتاری که موجب سازمان دادن به کار و روابط کاری و هدفها می گردد را نیز در بر می گیرد. رهبری که مشخصه اش بالا بودن در ساختار اولیه می باشد، چنین توصیف می گردد: اعضای گروهها را به تکالیف مخصوص می گمارد، از کارگران توقع دارد که شاخصهای مشخصی از عملکرد را بدست آورند و مهلت های مقرر را رعایت کنند.

ملاحظات انسانی به این موضوع تصریح دارد که شخص تا چه حد می تواند روابط شغلی اش را که مشخصه آن عبارت می باشد از: اطمنیان متقابل، تکریم به عقاید زیردستان و در نظر داشتن احساسات آنهاست حفظ کند. این نوع رهبر به آسایش، رفاه، مقام و رضایت خاطر پیروان خود توجه دارد. رهبری که ملاحظات انسانی بالایی دارد چنین توصیف می گردد: به زیردستانی که معضلات شخصی دارند کمک می کند، مهربان می باشد و دستگیر و با همه زیردستان رفتاری یکسان دارد(مشبکی،1377).

نتایج این تحقیقات به تبیین جدول(2-4)می باشد 

 

 

جدول(2-4) نتایج تحقیقات رهبری دانشگاه اوهایو

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

هر تحقیقی می‏تواند دو نوع هدف داشته باشد. در واقع پژوهشگر بایستی اهداف کلی و جزئی مطالعه‏ی خویش را تفکیک نماید. در این پژوهش اهداف اصلی و فرعی به تبیین زیر اظهار می گردند.

هدف اصلی پژوهش:

مطالعه ارتباط مولفه های رهبری تحول آفرین و توانمندی روانشناختی کارکنان

اهداف فرعی پژوهش:

1- مطالعه ارتباط بین نفوذ آرمانی و توانمندی روانشناختی

2-مطالعه ارتباط بین ترغیب ذهنی و توانمندی روانشناختی کارکنان

3- مطالعه ارتباط بین انگیزش الهام بخش و توانمندی روانشناختی کارکنان

4- مطالعه ارتباط بین  ملاحظات فردی و توانمندی روانشناختی کارکنان

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تبیین ارتباط رهبری تحول آفرین با توانمند سازی روانشناختی کارکنان  با فرمت ورد