دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تبیین ارتباط رهبری تحول آفرین با توانمند سازی روانشناختی کارکنان

قسمتی از متن پایان نامه :

– شبکه مدیریت

یکی از نتایج معروف تأکید بر رفتارهای رهبری که هم مسائل کار و هم افراد را هدف قرار داده

می باشد، شبکه مدیریت یا سبک سنج مدیریت را بوسیله بلیک و موتون [1] ارائه شده می باشد. رهیافت سبک سنج مدیریت به جای اینکه مانند مطالعات دانشگاه اوهایو بطور مستقیم رفتارهای رهبری را مورد مطالعه قرار دهد، نگرشهای«علاقه به تولید»و«علاقه به افراد» را بطور همزمان مورد مطالعه قرار داد. ویرایش جدیدی از این رهیافت که به عنوان ابزار آموزشی در تعداد زیادی از سازمانها به کار گرفته

گردید در نمودار شماره(2-2) نشان داده شده می باشد. با در نظر داشتن اندازه علاقه مدیر به افراد و تولید سبک مدیررا بر روی شبکه معین نمود. به هر حال مطالعات دانشگاه اوهایو نشان می دهد که سبک 9-9 همیشه بهترین سبک نخواهد بود. رهیافت سبک سنج مدیریت برحسب ارزیابی رهبر از مسائل تولید و افراد در هر وضعیتی که قرار می گیرد قدری انعطاف در رفتار واقعی رهبر را مجاز می دارد(رضائیان،1381،رابینز،1993،مشبکی،1377).

شبکه مدیریت دامنه ای از رفتارهای مدیریت را مشخص می ‌کند که براساس کارمند-محوری و

تولید محوری قرار دارند و می توانند با هم تعادل داشته باشند.

مدیریت به سبک(1و1)مدیریت نامحسوس نامیده میشود. مدیر کمترین توجه را به تولید و افراد دارد. مدیریت به سبک(9و1) مدیریت باشگاهی نامیده می گردد. مدیریت به کارکنان توجه زیاد داشته و به تولید توجه کمتری دارد. مدیریت به سبک(1و9) مدیریت استبدادی نامیده می گردد که مدیران توجه بسیار به تولید و توجه کم به کارکنان دارد. مدیریت سبک(5و5) مدیریت انسانی سازمانی نامیده میشود و مدیر توجه متوسط به تولید و رضایت کارکنان دارد و مدیریت سبک(9و9) مدیریت تیمی نامیده میشود که توجه زیاد به تولید و بشر دارد.

 

نمودار(2-2)شبکه مدیریت

 

 

 

 

ویژگیهای رفتاری مدیران شبکه مدیریت به قرار زیر می باشد:

مدیریت(1و1): حداقل کوشش را جهت بجای آوردن کار مورد نیاز بکار می گیرد که برای نگهداشتن اعضای سازمان مناسب می باشد.

مدیریت(9و1): به نیازهای افراد جهت ایجاد روابط خشنود کننده به مقصود داشتن فضا سازمانی راحت و دوستانه توجه دارد.

مدیریت(1و9): کارآیی عملیات سازمان بالاست با وجود شرایط کار مساعد بطوری که عوامل مداخله کننده حداقل می باشد.

مدیریت(5و5): عملکرد سازمانی مناسب از طریق متعادل کردن انجام کار با حفظ اخلاق کارکنان در یک سطح رضایت معقول می باشد.

مدیریت(9و9): بجای آوردن کارها توسط افراد متعهد، وابستگی متقابل از طریق اهداف مشترک

سازمانی، و هدایت به سوی روابط توام با اعتماد و تکریم می باشد.

[1] – Robert Blake & Jane mouton

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

هر تحقیقی می‏تواند دو نوع هدف داشته باشد. در واقع پژوهشگر بایستی اهداف کلی و جزئی مطالعه‏ی خویش را تفکیک نماید. در این پژوهش اهداف اصلی و فرعی به تبیین زیر اظهار می گردند.

هدف اصلی پژوهش:

مطالعه ارتباط مولفه های رهبری تحول آفرین و توانمندی روانشناختی کارکنان

اهداف فرعی پژوهش:

1- مطالعه ارتباط بین نفوذ آرمانی و توانمندی روانشناختی

2-مطالعه ارتباط بین ترغیب ذهنی و توانمندی روانشناختی کارکنان

3- مطالعه ارتباط بین انگیزش الهام بخش و توانمندی روانشناختی کارکنان

4- مطالعه ارتباط بین  ملاحظات فردی و توانمندی روانشناختی کارکنان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تبیین ارتباط رهبری تحول آفرین با توانمند سازی روانشناختی کارکنان  با فرمت ورد